เลขที่ส่งของจากญี่ปุ่นประจำเดือสิงหาคม2557

1/8/2014
พลรัฐ
EG297574172JP

2/8/2014
สุปรีดิ์
EG291733953JP

ณัฐพงษ์
CD159382979JP


7/8/2014
ธงชัย
EG330619918JP


19/8/2014
นิธิ
EG297574169JP


23/8/2014
นิติกร
CD159382735JP
CD159382727JP

24/8/2014
ชลดา
EG313484932JP

พิรพัฒน์

EG313484946JP

25/8/2014
ณัฐพงษ์
CD144741105JP

30/8/2014
นิติกร 3 กล่อง (ส่งเรือ)
CD159382801JP
CD159382829JP
CD159382792JP
KAPOOK 01 ม.ค. 2513 เวลา 07:00 น. 0 1,610