เลขที่ส่งของจากญี่ปุ่นประจำเดือกันยายน2557

2/9/2014
ศุภพงศ์
CD159382789JP
 

สุจรัส

EG297574141JP

ชัยชนะ
CD159382815JP


ชลดา
EG297574889JP

9/9/2014
ลิขิต
EG297574155JP

เฉลิมพล (รายการD)
CD159382639JP


ฝากหิ้วรอบบินวันที่ 10กย.
- พลรัฐ EL652122425TH
- ชินณุพงศ์ EL652122403TH
- พิชามน EL652122417TH
- มุกดา EL652122434TH
- สรรชัย RI347117549TH


13/9/2014
นิติกร
CD159382735JP
CD159382727JP

17/9/2014

ชัยชนะ
CD146080895JP

18/9/2014

เฉลิมชนม์
EG313484977JP

ชัยชนะ
CD146080895JP

ณัชชานนท์(ส่งในญี่ปุ่น)
3184-2098-6940  (ของจะถึงผู้รับวันศุกร์ที่ 19 นี้)


ฝากหิ้วค้างส่ง
- ทรงสมร EL652140968TH
- สนธยา EL652140971TH

22/9/2014
เฉลิมพล

CD146080904JP

 
ฝากหิ้วรอบบินวันที่ 25กย.
- วุฒิพันธุ์ EL652209688TH
- ทรงสมร EL652209665TH
- พลสินธุ์ EL652209657TH
- หทัยรัตน์ EL652209674TH
KAPOOK 01 ม.ค. 2513 เวลา 07:00 น. 0 1,592