เลขที่ส่งของจากญี่ปุ่นประจำเดือนมิถุนายน2557

10/6/2014
ณัฐพงษ์ 2 กล่อง
EG282464683JP
EG282464670JP

ศุภพงศ์
CD144741233JP

ฝากหิ้ว 10/6/2014
พลรัฐ
EK750301444TH
 
หทัยรัตน์
EK750301458TH

ชิษณุพงศ์
EI610857620TH

ปิยะนันท์
EI610857616TH

13/6/2014
ลิขิต

EG282464710JP

ฝากหิ้วรอบ 21/6/2014
พินัดดา  
EK750337355TH
 
มุกดา  
EK750337378TH
 
พิชามญช์  
EK750337381TH
 
พลรัฐ  
EK750337395TH
 
หทัยรัตน์ 
EK750337404TH
 
นิษฐ์ชลีย์ 
EK750337418TH

ทิพวรรณ
EK828433388TH

สุรีย์รัตน์
EK828433391TH

ลิขิต
EK750388825TH


26/6/2014
ชลดา
EG279407805JP
KAPOOK 01 ม.ค. 2513 เวลา 07:00 น. 0 1,645